Wednesday, 22 June 2016

Discovery Time Reflection Tagalog

Discovery time reflection 
Tagalog
Nag praktis na kami young 9:00 kumuha kami ng mga ball para sa soccer
at lumabas na kami sa room pumunta na kami sa Field nag praktis na kami
aun pinag bilog kami at ang mga ball pinag pasa Pasa naming ang mga bola pagkatapos tinuruan kami ng tricks people and soccer 
Pagkatapos pila pila kami at si Jayden and Gooley
Pagkatapos pinag bilog kami at sagit na Si Rejey bin ant yan ako ni Rejey tuluy aut na ako.

No comments:

Post a Comment